Aktuality

Na 6. sněmu ČAK společníci naší advokátní kanceláře obhájili pozice v orgánech ČAK. Tomáš Bělina byl na další čtyři roky zvolen do kontrolní rady, Martin Bělina do kárné komise.

Naše advokátní kancelář funguje od 1.7.2013 ve formě společnosti s ručením omezeným pod obchodní firmou Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Jedná se o změnu právní formy v souladu se zákonem o advokacii. Změna právní formy reflektuje rozvoj firmy za uplynulá období a přinese jen vnitřní organizační změny, které jistě přispějí ke kvalitě služeb poskytovaných klientům.Vzhledem k tomu, že nově vzniklá společnost s ručením omezeným je právním nástupcem dosavadního sdružení, které zaniká k 30. 6. 2013, nedochází k žádnému přerušení kontinuity poskytovaných služeb. Uzavřené smlouvy o právních službách zůstávají v platnosti.Mění se i identifikátory: nové IČ: 01614606, DIČ: CZ 01614606 a též dochází ke změně sídla. Od 1.7.2013 nás najdete na nové adrese Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 (naproti KPMG a hotelu Hilton cca 100 metrů od stanice metra Florenc). Dosavadní e-mailové adresy i mobilní spojení zůstávají v platnosti. Mění se pouze telefonní číslo na recepci: +420 226 287 000 a  faxové číslo: +420 226 287 001.

 

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby společnosti LIF, a.s. při privatizaci náchodského pivovaru Primátor včetně navazujícího soudního sporu, který vedl se společností LIF, a.s. a Městem Náchod neúspěšný uchazeč Pivovar HOLBA, a.s. V tomto soudním sporu dne 25.6.2013 vyhlásil Vrchní soud v Praze jako odvolací soud rozsudek, kterým zamítl žalobu Pivovaru HOLBA, a.s. na neplatnost převodní smlouvy mezi LIF, a.s. a Městem Náchod.

V rámci řízení o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, které spolu s exekucí proti majetku České republiky zahájila Diag Human SE v Rakousku a ve kterém právní služby České republice poskytuje Advokátní kancelář Bělina & Partners, rozhodl rakouský Nejvyšší soud tak, že nevyhověl reviznímu odvolání Diag Human SE a potvrdil, že rozhodčí nález ze dne 4. 8. 2008 nemůže být prohlášen za vykonatelný. Řízení vedené na návrh Diag Human SE proti České republice v Rakousku je tím definitivně skončeno a Česká republika v něm zaznamenala úplné vítězství.

V nakladatelství C. H. Beck vyšel v prestižní řadě „velké komentáře“ dlouho očekávaný Komentář zákoníku práce, jehož vedoucím kolektivu je partner naší kanceláře prof. Miroslav Bělina, spolu s předsedou senátu Nejvyššího soudu JUDr. Ljubomírem Drápalem. Další z partnerů naší kanceláře JUDr. Tomáš Bělina je jedním ze spoluautorů tohoto komentáře.

 

Stránky