Profil kanceláře

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. personálně a klientsky navazuje na činnost Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o., která zahájila své působení v advokacii již v roce 1991. Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. poskytuje široké spektrum právních služeb prostřednictvím advokátů – specialistů. Členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. se nespokojují „pouze“ s výkonem advokacie, když nabízí svým klientům potřebný přesah do pedagogické, vědecké a legislativní roviny.

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. vede katedru pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Současně je členem legislativní rady vlády České republiky a řady odborných sdružení a skupin. Je autorem komentáře k zákoníku práce pravidelně vydávaného nakladetelstvím C. H. Beck, přičemž do týmu spoluautorů patří rovněž JUDr. Tomáš Bělina. Členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. dlouhodobě figurují na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jehož historie sahá až do roku 1949. Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zastává etické hodnoty své profese, resp. tyto aktivně hájí Mgr. Martin Bělina v rámci členství v kárné komisi České advokátní komory a JUDr. Tomáš Bělina členstvím v kontrolní radě České advokátní komory. Cenné zkušenosti získává Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. pro bono prací pro neziskový sektor, konkrétně prostřednictvím činnosti Mgr. Zuzany Bělinové v Nadaci Naše dítě.

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. je členem International Practice Group – mezinárodní skupiny sdružující kolem 80 advokátních kanceláří a daňových poradců.

Právní služby

Náš tým