Profil kanceláře

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. (BP AK) personálně a klientsky navazuje na činnost Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o., která zahájila své působení v advokacii již v roce 1991. BP AK poskytuje klientům široké spektrum právních služeb prostřednictvím advokátů – specialistů na jednotlivé právní oblasti. BP AK se nespokojuje „pouze“ s výkonem advokacie, když nabízí svým klientům potřebný přesah do pedagogické, vědecké a legislativní roviny.

Prof. JUDr. Miroslav Bělina dlouhodobě vedl katedru pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Současně byl po dlouhá léta členem legislativní rady vlády České republiky a řady odborných sdružení a skupin. Je vedoucím kolektivu autorů komentáře k zákoníku práce vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck, přičemž do týmu spoluautorů patří rovněž JUDr. Tomáš Bělina. Prof. JUDr. Miroslav Bělina i JUDr. Tomáš Bělina jsou spoluautory i komentářů k zákoníku práce a zákonu o státní službě, které jsou vydávány nakladatelstvím Wolters Kluwer. Společníci BP AK dlouhodobě figurují na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. BP AK zastává etické hodnoty své profese, resp. tyto aktivně hájí JUDr. Tomáš Bělina dlouholetým členstvím v kontrolní radě České advokátní komory.

BP AK je členem International Practice Group – mezinárodní skupiny sdružující kolem 100 advokátních kanceláří a daňových poradců.

Právní služby

Náš tým