Entries by

8. sněm ČAK

Advokáti naší kanceláře byli opětovně zvoleni do vrcholných orgánů ČAK. Tomáš Bělina obhájil pozici v Kontrolní radě. Martin Bělina v Odvolací kárné komise, kde v tajné volbě byl následně zvolen jejím místopředsedou.

Další úspěch České republiky v kauze Diag Human

​Česká republika zaznamenala ve spolupráci s naší kanceláří a lokálními partnery vítězství ve sporu s Diag Human SE vedeném před nizozemskými soudy. V rámci soudního řízení před Nejvyšším soudem v Nizozemsku, ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu z roku 2008, vydal Nejvyšší soud rozsudek, kterým zamítl kasační […]

Obhajoba pozic v orgánech ČAK

Na 7. sněmu ČAK společníci naší advokátní kanceláře obhájili pozice v orgánech ČAK. Tomáš Bělina byl na další čtyři roky zvolen do Kontrolní rady, Martin Bělina byl zvolen do Odvolací kárné komise.

Úspěch ve sporu proti Prezidentovi

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížností Univerzity Karlovy a doc. RNDr. Oštádala, zastoupených naší advokátní kanceláří, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze o údajné opožděnosti žaloby proti rozhodnutí Prezidenta ve věci (ne)jmenování doc. RNDr. Ošťádala profesorem. Městský soud v Praze musí žalobu proti rozhodnutí Prezidenta znovu projednat.