Mgr. Jakub Matějček

Právní specializace

Obchodní právo, občanské právo, řešení sporů a litigace, exekuce, insolvence, právo veřejných zakázek, hospodářská soutěž, duševní vlastnictví, stavební právo

V rámci těchto oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní servis. Zastupuje klienty v řízeních před soudy všech stupňů včetně soudu Ústavního, před rozhodčími orgány i úřady. Účastnil se též procesů mezinárodních arbitráží. Více jak deset let řídí litigace v domácích i zahraničních jurisdikcích a má mnoho zkušeností s komplikovanými spory včetně sporů o miliardové sumy nebo případů s mezinárodním prvkem. Zastupuje klienty i v insolvenčních a exekučních řízeních.

Specializuje se rovněž na smluvní agendu práva obchodního a občanského se zaměřením na komplexní přípravu smluvních dokumentů a narovnávání smluvních vztahů. Podílel se na projektech právních auditů významných českých i zahraničních společností i na mnoha právních expertízách a přípravách transakční dokumentace k rozsáhlým majetkovým celkům.

Má četné zkušenosti s právem hospodářské soutěže a veřejných zakázek, včetně posuzování mezinárodních M&A transakcí a organizací zadávacích řízení a architektonických soutěží.

Zabývá se též problematikou duševního vlastnictví, zejména autorskoprávní ochranou, a také problematikou investiční výstavby a souvisejících sporů.

Jazykové znalosti – česky (rodilý mluvčí), anglicky

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr. (2008)

Již během studií se věnoval právní praxi v českých i mezinárodních advokátních kancelářích.

V advokacii působí od roku 2008, nejprve jako koncipient a následně advokát v advokátní kanceláři Kříž a Bělina, následně jako advokát v advokátní kanceláři Bělina & Partners, od roku 2018 je prokuristou v advokátní kanceláři Bělina & Partners, od roku 2023 je partnerem advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Členství

Česká advokátní komora (advokát od 2011)

Kontakt

jakub.matejcek@belinapartners.cz