Mgr. Jakub Matějček

(nar. 1983 v Praze)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2008. Do roku 2012 spolupracoval s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina s.r.o.

Specializuje se zejména na právo obchodní, včetně obchodních vztahů s mezinárodním prvkem, a právo hospodářské soutěže a veřejných zakázek, přičemž v této oblasti má zkušenosti jak s posuzováním mezinárodních M&A transakcí, tak s vedením a organizací celých projektů zadávacích řízení i architektonických soutěží. Dále se specializuje na smluvní i spornou agendu práva občanského a obchodního se zaměřením na komplexní přípravu smluvních dokumentů a narovnávání smluvních vztahů, zejména pak v oblasti investiční výstavby. Zastupuje v řízeních před soudy ve věcech občanskoprávních i obchodněprávních. Účastní se na projektech právních auditů, procesech vymáhání pohledávek a provádí právní analýzy. Zabývá se rovněž problematikou duševního vlastnictví. Mluví česky a anglicky.