Mgr. et Mgr., Bc. Petr Horáček

(nar. 1970 v Praze)

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.), Policejní akademii v Praze (Mgr., Bc.) a Ekonomicko-správní fakultu Univerzity v Pardubicích (Bc.).

Specializuje na zastupování klientů před českými civilními soudy, a to ve sporech o určení vlastnictví k movitým a nemovitým věcem, ve sporech o vydání věci a ve sporech o zaplacení z titulu náhrady škody, smluvních sankcí, pohledávek po splatnosti nebo náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci podle zák. č. 82/1998 Sb.

V oblasti trestního práva se zabývá zastupováním osob poškozených trestnou činností, osob na trestním řízení zúčastněných, ale i obhajobou osob obviněných ze spáchání trestné činnosti. U pražských soudů je zapsán jako obhájce ex offo, od roku 2018 je členem Unie obhájců.

Hovoří česky a anglicky.

V advokacii působí od roku 2015.