JUDr. Lucie Baťhová

(nar. v roce 1990 v Benešově u Prahy)

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy V Praze. V advokacii působí od roku 2014. Specializuje se na občanské a pracovní právo. Má zkušenosti se správou a vymáháním souborů pohledávek.

Hovoří česky a anglicky.