Mgr. Jiří Kotrba

(nar. v roce 1993 v Jihlavě)

V roce 2021 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od téhož roku působí v advokacii. Specializuje se na občanské právo, pracovní právo a právo veřejných zakázek.

Hovoří česky a anglicky.