Mgr. Jiří Kotrba

Právní specializace

Občanské právo, pracovní právo, právo životního prostředí, právo veřejných zakázek, řešení sporů a litigace, vymáhání pohledávek

V rámci těchto oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní servis. Připravuje smluvní a jiné dokumenty a zastupuje klienty v soudních sporech. Zpracovává právní analýzy a stanoviska. Má zkušenosti s hromadným vymáháním pohledávek jak pro veřejné instituce, tak pro korporace ze soukromé sféry. Dlouhodobě se věnuje problematice právní ochrany životního prostředí.

Jazykové znalosti – česky (rodilý mluvčí), anglicky

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr. (2021)

V advokacii působí od roku 2021 jako koncipient v advokátní kanceláři Bělina & Partners.

Členství

Česká advokátní komora (advokátní koncipient od 2021)

Kontakt

jiri.kotrba@belinapartners.cz