Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

(nar. v roce 1950 v Praze)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem je od roku 1991. Spoluzakládal Advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o., kde působil jako jednatel a společník do roku 2012. Je absolventem postgraduálního kurzu na London School of Economics and Political Science. Vedle advokátní praxe působí jako profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně je členem legislativní rady vlády České republiky, členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, viceprezidentem správního výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a rozhodcem a místopředsedou předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací v oboru pracovního práva a sociálního zabezpečení.

Specializuje se na pracovní a obchodní právo. Podílel se na řadě významných privatizačních projektů, fúzí, akvizic, prodejů majetkových účastí a podniků. Kromě praxe v oboru pracovního práva má rovněž mnohaletou zkušenost v oboru práva sociálního zabezpečení. Mluví česky, anglicky a rusky.