Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

Právní specializace

Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, obchodní právo, občanské právo, řešení sporů a litigace

V rámci těchto oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní poradenství. Podílel se na mnoha právních expertízách a na řadě významných privatizačních projektů, fúzí, akvizic, prodejů majetkových účastí a podniků. Kromě praxe v oboru pracovního práva a práva obchodního a občanského má rovněž mnohaletou zkušenost i v oboru práva sociálního zabezpečení a v oblasti řešení sporů. Již mnoho let je aktivním rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Vedle advokátní praxe působil dlouhá léta jako vedoucí katedry a profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím kolektivu autorů předního komentáře k zákoníku práce vydaného v nakladatelství C. H. Beck. Dále pak spoluautorem praktického komentáře k zákoníku práce vydaného v nakladatelství Wolters Kluwers a komentáře k zákonu o státní službě vydaného v nakladatelství Wolters Kluwers. Je autorem a spoluautorem řady učebnic a dalších odborných publikací v oboru pracovního práva a sociálního zabezpečení.

Jazykové znalosti – česky (rodilý mluvčí), anglicky, rusky

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul JUDr. (1974).

V roce 1988 se stal docentem a v roce 1998 profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Je absolventem postgraduálního kurzu na London School of Economics and Political Science.

V advokacii působí od roku 1991, kdy spoluzakládal Advokátní kancelář Kříž a Bělina, kde následně působil jako jednatel a společník až do roku 2012.

Od roku 2012 je jednatelem a společníkem advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Členství

Česká advokátní komora (advokát od 1991)

Legislativní rada vlády České republiky (od 1990 do 2022)

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (od 1990 do 2018)

Vědecká rada Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (od 2010)

Kontrolní rada České advokátní komory (od 2001 do 2009)

předseda a později člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory (od 2016)

předseda a později místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (od 1991)

člen a později i viceprezident správního výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (od 1990 do 2018)

člen předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (od 2006 do 2018)

rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (od 2004)

Kontakt

miroslav.belina@belinapartners.cz