JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.

Právní specializace

Pracovní právo, rodinné právo, občanské právo, řešení sporů a litigace

V rámci těchto oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní servis, včetně zastupování klientů v soudních a správních řízeních, přípravy a revize smluvní dokumentace, zpracování právních analýz a stanovisek. Dlouhodobě se zabývá zejména poradenstvím v pracovněprávních a rodiněprávních záležitostech. Je lektorkou kurzů s pracovněprávní problematikou. Zastupuje klienty v pracovněprávních sporech týkajících se skončení pracovního poměru a dalších nároků z pracovního poměru. Zastupuje klienty v rozvodových řízeních včetně vypořádaní majetkových poměrů.

Vedle advokacie působí jako odborná asistentka na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci akademické činnosti se kromě seminární i přednáškové výuky pravidelně účastní mezinárodních vědeckých konferencí a přispívá do odborných periodik. Je pravidelnou členkou řešitelských týmů grantových projektů Právnické fakulty UK (Cooperatio, SVV, UNCE) a spoluautorkou odborných publikací.

Jazykové znalosti – česky (rodilý mluvčí), anglicky, španělsky

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, titul Mgr. (2014) a titul Ph.D. (2021)

V advokacii působí od roku 2012, od roku 2019 jako advokátka trvale spolupracuje s advokátní kanceláří Bělina & Partners

Členství

Česká advokátní komora (advokát od 2018)

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (od 2015)

Kontakt

lucie.rehorova@belinapartners.cz