Mgr. Lucie Matějka Řehořová

(nar. v roce 1990 v Písku)

Lucie absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V advokacii působí od roku 2012. Do dubna 2019 působila v advokátní kanceláři REHAK Legal. Je advokátkou a současně působí jako asistentka na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Specializuje se především na občanské a pracovní právo, v rámci nichž poskytuje klientům komplexní právní servis. Zabývá se rovněž obchodním právem a právem duševního vlastnictví. V rámci sporné agendy zastupuje klienty v soudních a správních řízeních. Při poskytování právních služeb se dále zabývá přípravou a revizí smluvní dokumentace, zpracováním právních analýz a stanovisek.

V rámci akademické činnosti se pravidelně účastní mezinárodních vědeckých konferencí a přispívá do odborných periodik. Je členkou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Vedle uvedeného je navíc pravidelnou členkou řešitelských týmů grantových projektů Právnické fakulty UK (Progres, SVV, UNCE) a spoluautorkou odborných publikací (Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele, Služební vztahy a výkon závislé práce, Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?, Soukromé právo 21. století). Mluví česky, anglicky a španělsky.