JUDr. Vojtěch Blažek

Právní specializace

Obchodní právo, pracovní právo, občanské právo, řešení sporů a litigace, nemovitosti a restituce, právo veřejných zakázek

V těchto oblastech poskytuje klientům komplexní právní servis. V rámci obchodního a občanského práva se zaměřuje zejména na spornou agendu, v rámci níž se věnuje zastupování klientů v civilních a rozhodčích řízeních. Dále se zabývá přípravou a revizí smluvní dokumentace, zpracovává právní analýzy a stanoviska, účastní se na procesech vymáhání pohledávek. Dlouhodobě se věnuje problematice nemovitostí a restitucí.

Zastupuje klienty z řad zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech týkajících se skončení pracovního poměru a dalších nároků z pracovního poměru.

Má zkušenosti též s poskytováním právního poradenství zadavatelům při zadávání veřejných zakázek včetně zajištění administrace zadávacích řízení i pro nadlimitní zakázky a dále se zastupováním klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Jazykové znalosti – česky (rodilý mluvčí), anglicky, částečně francouzsky

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr. (2014) a titul JUDr. (2017).

V advokacii působí od roku 2014, nejprve jako koncipient a následně jako advokát v advokátní kanceláři Bělina & Partners.

Členství

Česká advokátní komora (advokát od 2018)

Kontakt

vojtech.blazek@belinapartners.cz