JUDr. Vojtěch Blažek

(nar. v roce 1990 v Rychnově nad Kněžnou)

V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze; v roce 2017 na téže fakultě obhájil rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku v oboru Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. V advokacii působí od roku 2014.

Specializuje se na obchodní, občanské a pracovní právo. V těchto oblastech poskytuje klientům komplexní právní servis. V rámci obchodního a občanského práva se zaměřuje zejména na spornou agendu, v rámci níž se věnuje zastupování klientů v civilních a rozhodčích řízeních. Dále se zabývá přípravou a revizí smluvní dokumentace, zpracovává právní analýzy a stanoviska, účastní se na procesech vymáhání pohledávek. Zastupuje klienty v pracovněprávních sporech. V oblasti práva veřejných zakázek má zkušenosti s poskytováním právního poradenství zadavatelům a se zastupováním klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Hovoří česky, anglicky a částečně francouzsky.