JUDr. Tomáš Bělina

(nar. v roce 1978 v Praze)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Lund ve Švédsku a půlroční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Passau v Německu. Absolvoval roční studijní program (L.L.M.) evropského a mezinárodního obchodního práva Europa-Institutu Univerzity Saarland v Německu. V advokacii působí od roku 2003. Do roku 2006 působil v Pražské pobočce mezinárodní Advokátní kanceláři White & Case. V letech 2010 až 2012 byl jednatelem a společníkem Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a členem kontrolní rady České advokátní komory. V letech 2008 až 2009 byl členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Je spoluautorem komentáře k zákoníku práce vydaného v nakladatelství C. H. Beck.

Specializuje se na obchodní, pracovní a evropské právo a na právo veřejných zakázek. V rámci těchto oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní servis. Připravuje smluvní dokumenty, zastupuje klienty v soudních sporech či zadavatele v zadávacích řízeních. Má zkušenosti s účastí na fúzích a akvizicích zahraničních investorů v České republice a na právních auditech významných českých i zahraničních společností. Mluví česky, anglicky a německy.