JUDr. Tomáš Bělina

Právní specializace

Obchodní právo, pracovní právo, řešení sporů a litigace, právo veřejných zakázek

V rámci těchto oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní servis. Připravuje smluvní a jiné dokumenty, zastupuje klienty v soudních i rozhodčích sporech či zadavatele v zadávacích řízeních. Dlouhodobě se zabývá poradenstvím v pracovněprávní oblasti, kde zastupuje klienty v soudních sporech, jakož i poskytuje klientům pracovněprávní stanoviska. Má zkušenosti s účastí na fúzích a akvizicích zahraničních investorů v České republice a na právních auditech významných českých i zahraničních společností. Podílel se na mnoha právních expertízách a přípravách transakční dokumentace k rozsáhlým majetkovým celkům.

Je spoluautorem předního komentáře k zákoníku práce vydaného v nakladatelství C. H. Beck. Dále pak praktického komentáře k zákoníku práce vydaného v nakladatelství Wolters Kluwers a komentáře k zákonu o státní službě vydaného v nakladatelství Wolters Kluwers.

Jazykové znalosti – česky (rodilý mluvčí), anglicky

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr. (2002) a titul JUDr. (2006).

Během studia absolvoval roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Lund (Švédsko) a půlroční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Passau (Německo).

Absolvoval roční studijní program (L.L.M.) evropského a mezinárodního obchodního práva Europa-Institutu Univerzity Saarland (Německo).

V advokacii působí od roku 2002, od roku 2012 je jednatelem a společníkem advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Do roku 2006 působil v pražské pobočce mezinárodní Advokátní kanceláře White & Case.

V letech 2010 až 2012 byl jednatelem a společníkem společnosti Advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o.

Členství

Česká advokátní komora (advokát od 2002)

Unie obhájců (od 2019)

rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (od 2010)

Kontrolní rada České advokátní komory (od 2009)

Sekce pro pracovní právo České advokátní komory (od 2019)

rozkladová komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek (2008 – 2009)

Kontakt

tomas.belina@belinapartners.cz