Právní služby

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.

spolupracuje s advokáty, kteří poskytují právní služby ve všech stěžejních oborech práva. Dlouholetou praxi mají členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zejména v kompletním právním poradenstvím v oblasti obchodních závazkových vztahů, ve společenstevní agendě, při zakládání společností a jejich transformaci. Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. se dále specializuje na oblast pracovního práva, v rámci kterého patří členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. v českém právním prostředí mezi uznávané autority. Cenné zkušenosti může Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. nabídnout rovněž při zastupování klientů před obecnými soudy, Ústavním soudem a v rozhodčím řízení. Obdobně se členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zabývají hájením zájmů klientů v jednání se státními orgány a institucemi. Nepostradatelnou součástí portfolia právních služeb Advokátní kanceláře Bělina & Partners je rovněž poradentství v oblasti zadávání veřejných zakázek a soutěžního práva.

Obchodní právo

Obchodní právo, přeměny společností, hospodářská soutěž

Právo veřejných zakázek

Poradenství zadavatelům i dodavatelům

Pracovní právo

Pracovní právo, kolektivní vyjednávání a právo sociálního zabezpečení

Sporná agenda

Zastupujeme klienty v soudních, rozhodčích a správních řízeních

Členové Advokátní kanceláře Bělina & Partners dále poskytují právní služby v oblasti:
závazků podle občanského práva | rodinného práva| nemovitostí | práva duševního vlastnictví | finančního práva | insolvence | trestního práva

Každý problém má řešení!

Srozumitelně Vám popíšeme východiska