Mgr. Zuzana Bělinová

(nar. v roce 1977 v Táboře)

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2002. Do roku 2012 byla součástí Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o. Spolupracuje s Nadací Naše dítě, kde poskytuje právní rady v oblasti rodinného práva a ochrany dětí prostřednictvím Nadací zřízené Linky právní pomoci.

Specializuje se zejména na spornou agendu, a to v oblasti rodinného, pracovního, obchodního a finančního práva. Zastupuje klienty rovněž ve správních řízeních. Má zkušenosti s vymáháním souborů pohledávek. Právní služby poskytuje klientům podnikajícím např. v oboru energetiky, dopravy, tabákového průmyslu, reklamy, bankovnictví a realit. Mluví česky, anglicky, částečně německy a rusky.