Mgr. Vladimír Bek

Právní specializace

Občanské právo, pracovní právo, řešení sporů a litigace, právo rodinné, vymáhání pohledávek

V rámci těchto oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní servis. Připravuje smluvní dokumenty a zastupuje klienty v soudních sporech. Zpracovává analýzy a stanoviska. Má zkušenosti s vymáháním pohledávek pro veřejné instituce i soukromoprávní korporace. Vedle občanského práva a související generální praxe se zabývá zejména poradenstvím a zastupováním klientů v pracovněprávních a rodiněprávních záležitostech.

Jazykové znalosti – česky (rodilý mluvčí), anglicky

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, titul Mgr. (2019)

Již během studia se věnoval lektorské činnosti v oblasti práva, v rámci spolku Nugis Finem (projekt Erudium) pořádal přednášky a přednášel právo občanské, trestní, pracovní, exekuční i jiné pro laickou veřejnost převážně na středních školách.

Od roku 2019 působí v advokacii jako advokátní koncipient.

Členství

Česká advokátní komora (advokátní koncipient od 2019)

Kontakt

vladimir.bek@belinapartners.cz