Mgr. Martin Bělina

(nar. v roce 1976 v Praze)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia současně absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě University of Turku ve Finsku se zaměřením na evropské právo. V advokacii působí od roku 2000. Nejprve ve Společné advokátní kanceláři Balcar, David, Prokopec, Veselý a v letech 2003 – 2012 v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina s.r.o, kde byl od roku 2010 jednatelem a společníkem. Od roku 2006 působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V roce 2016 jej zvolil Český olympijský výbor do Rozhodčí komise ČOV. V období od 2005 do 2017 byl členem Kárné komise České advokátní komory, od roku 2017 je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory.

Specializuje se zejména na spornou agendu, obchodní právo a hospodářskou soutěž. Má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti přeměn společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy). Poskytuje právní služby v oblasti správy a vymáhání souborů pohledávek. Vede týmy při provádění právních auditů. Spolupracuje s klienty podnikajícími v technických oborech, v sektoru energetiky, stavebnictví, telekomunikací a dopravy. Mluví česky, anglicky, částečně rusky a německy.