JUDr. Miroslav Různar

(nar. v roce 1994 v Brně)

V roce 2019 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2019. Specializuje se na občanské, obchodní a trestní právo.

Hovoří česky, anglicky a částečně německy.​