Blanka Drahošová

(nar. v roce 1985 v Praze)

Působí již 13 let v oblasti správy a vymáhání retailových pohledávek pro významné klienty z oblasti finančního trhu a poskytování služeb. Od r. 2004 pracovala v předních inkasních agenturách, absolvovala řadu seminářů se zaměřením na efektivní vymáhání pohledávek, ale i prevenci před jejich vznikem, regulaci dopadu na věřitele a nastavení sankčních mechanismů.
Od r. 2009 spolupracuje s advokátními kancelářemi, specializuje se na řízení projektů, nastavování procesů mimosoudního a soudního inkasa, optimalizaci informačních systémů pro vymáhání pohledávek, analýzy portfolií a odkup pohledávek.
V advokátní kanceláři Bělina & Partners působí od r. 2015 jako Collection manager. V roce 2017 vybudovala ve spolupráci s advokátní kanceláří Bělina & Partners vlastní call centrum.
V rámci této oblasti poskytuje klientům odborné poradenství, zajišťuje správu a vymáhání retailových pohledávek, komunikuje ze soudy a exekutory. Mluví česky a anglicky.