Advokáti naší kanceláře byli opětovně zvoleni do vrcholných orgánů ČAK. Tomáš Bělina obhájil pozici v Kontrolní radě. Martin Bělina v Odvolací kárné komise, kde v tajné volbě byl následně zvolen jejím místopředsedou.

​Česká republika zaznamenala ve spolupráci s naší kanceláří a lokálními partnery vítězství ve sporu s Diag Human SE vedeném před nizozemskými soudy. V rámci soudního řízení před Nejvyšším soudem v Nizozemsku, ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu z roku 2008, vydal Nejvyšší soud rozsudek, kterým zamítl kasační stížnost Diag Human SE proti dřívějšímu verdiktu Odvolacího soudu v Amsterdamu.

Po nedávném úspěchu před Nejvyšším soudem v Nizozemsku zaznamenala Česká republika ve spolupráci s naší kanceláří a lokálními partnery důležité vítězství také ve sporu s Diag Human SE vedeném před soudy v USA. Tamní odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba Diag Human SE na uznání a výkon rozhodčího nálezu z roku 2008.

Na 7. sněmu ČAK společníci naší advokátní kanceláře obhájili pozice v orgánech ČAK. Tomáš Bělina byl na další čtyři roky zvolen do Kontrolní rady, Martin Bělina byl zvolen do Odvolací kárné komise.

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížností Univerzity Karlovy a doc. RNDr. Oštádala, zastoupených naší advokátní kanceláří, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze o údajné opožděnosti žaloby proti rozhodnutí Prezidenta ve věci (ne)jmenování doc. RNDr. Ošťádala profesorem. Městský soud v Praze musí žalobu proti rozhodnutí Prezidenta znovu projednat.