​Česká republika zaznamenala ve spolupráci s naší kanceláří a lokálními partnery vítězství ve sporu s Diag Human SE vedeném před nizozemskými soudy. V rámci soudního řízení před Nejvyšším soudem v Nizozemsku, ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu z roku 2008, vydal Nejvyšší soud rozsudek, kterým zamítl kasační stížnost Diag Human SE proti dřívějšímu verdiktu Odvolacího soudu v Amsterdamu.