Právo veřejných zakázek

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. poskytuje právní poradenství zadavatelům i dodavatelům v rámci zadávání veřejných zakázek. Členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti se zpracováním zadávací dokumentace, s plněním registračních povinností, s přípravou související smluvní agendy, s posuzováním a hodnocením nabídek v rámci zadávacího řízení, s námitkovým řízením, se zastupováním před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s dohledem nad realizací veřejných zakázek. 

Tyto právní služby poskytuje zejména:

Tomáš BělinaJakub Matějček