Pracovní právo

Pracovní právo, kolektivní vyjednávání a právo sociálního zabezpečení patří mezi stěžejní obory práva, kterými se Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zabývá. Právní služby poskytujeme zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to v rozsahu od běžné agendy až po řešení složitých skutkových a právních situací, které mohou z pracovněprávních vztahů vyplynout. V rámci pracovního práva se členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zabývají zpracováním smluvní agendy, právních posouzení ve vztahu k režimu na pracovištích, k odměňování, zastupují klienty z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů před soudy a úřady.

Tyto právní služby poskytuje zejména:

Miroslav Bělina, Tomáš Bělina, Zuzana Bělinová, Lucie Matějka Řehořová