Obchodní právo, přeměny společností, hospodářská soutěž

Členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. poskytují právní služby v korporátní agendě, a to při zakládání společností, správě společenstevních záležitostí, při snižování a zvyšování základního kapitálu, při pořádání valných hromad, při uzavírání akcionářských dohod, v rámci plnění registračních a oznamovacích povinností. Právníci Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti přeměn obchodních společností, převodů majetkových účastí, prodeje podniku či jeho části a v oblasti privatizace. V rámci obchodního práva poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. právní služby rovněž v oblasti závazkového práva a sporné agendy. Členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. se dlouhodobě zabývají problematikou dominantního postavení soutěžitele, zakázaných kartelových dohod, spojování soutěžitelů, zastupují klienty ve správních řízeních vedených Úřadem pro hospodářskou soutěž.

Tyto právní služby poskytuje zejména:

Miroslav Bělina, Martin Bělina, Tomáš Bělina, Jakub Matějček