Právní Služby

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. spolupracuje s advokáty, kteří poskytují právní služby ve všech stěžejních oborech práva. Dlouholetou praxi mají členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zejména v kompletním právním poradenstvím v oblasti obchodních závazkových vztahů, ve společenstevní agendě, při zakládání společností a jejich transformaci. Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. se dále specializuje na oblast pracovního práva, v rámci kterého patří členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. v českém právním prostředí mezi uznávané autority. Cenné zkušenosti může Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. nabídnout rovněž při zastupování klientů před obecnými soudy, Ústavním soudem a v rozhodčím řízení. Obdobně se členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zabývají hájením zájmů klientů v jednání se státními orgány a institucemi. Nepostradatelnou součástí portfolia právních služeb Advokátní kanceláře Bělina & Partners je rovněž poradentství v oblasti zadávání veřejných zakázek a soutěžního práva.

Členové Advokátní kanceláře Bělina & Partners dále poskytují právní služby v oblasti:

  • závazků podle občanského práva
  • rodinného práva
  • nemovitostí
  • práva duševního vlastnictví
  • finančního práva
  • insolvence
  • trestního práva