Aktuality

Advokátní kancelář Bělina & Partners se v nedávné době prezentovala v časopisu Antitrust odborným článkem na téma hospodářské soutěže, konkrétně bid-riggingu ve veřejných zakázkách v České republice. Článek zpracoval Mgr. Jan Přib, koncipient Advokátní kanceláře Bělina & Partners, a byl publikován v čísle časopisu 2/2012, které vyšlo 27. 8. 2012.

Více ZDE

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 13. 6. 2012 ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.  99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (srov. ZDE). Novela má zefektivnit systém exekucí.

Zásadní změnou má být omezení tzv. „dvoukolejnosti“ výkonu rozhodnutí a exekuce․ V návrhu zákona jsou nově vymezeny druhy pohledávek, které lze vykonávat buďto pouze soudním výkonem rozhodnutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Soudem mají být dále vykonávány především rozhodnutí ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vykonatelnosti, nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou. Alternativně i prostřednictvím soudního exekutora bude možno vykonat např. pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Návrhem se nyní zabývá Senát.

 

Nejvyšší soud v Brně poprvé v historii české justice definoval pojem nezřízený život. V rámci sjednocování judikatury schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém dubnovém jednání definici, podle čeho posuzovat nezřízený život a jaká kriteria musí člověk porušit, aby byl označen za někoho, kdo vede nezřízený život. Tento sjednocující právní názor bude zapsán do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Pojem nezřízený život se v praxi týká především dědictví a možnosti vydědění.

Více ZDE

Ústavní soud dne 16. 5. 2012 vyhlásil nález, kterým zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy, která zavedla odvody za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, dále stanovila zdanění bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů a naopak zrušila osvobození od daně z příjmu v případě energetiky na bázi obnovitelných zdrojů.

Více ZDE

 

Stránky