Aktuality

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. se v nedávné době prezentovala v časopisu Antitrust odborným diskusním článkem v oblasti hospodářské soutěže, konkrétně na téma zákona o významné tržní síle a absolutní koncepce významné tržní síly. Článek zpracovala Mgr. Denisa Souza de Araujo, koncipientka Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., a byl publikován v čísle časopisu 1/2014, které vyšlo 15. 4. 2014.

Naše advokátní kancelář dosáhla dalšího významného úspěchu v tzv. poplatkových sporech. Spolupráce s JUDr. Tomáše Sokolem při zastupování České spořitelny byla dnes úspěšně završena u Ústavního soudu ČR, který zamítnul ústavní stížnost na neoprávněné účtování poplatků ke spotřebitelskému úvěru.

V rámci řízení o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, které ve snaze uvedený rozhodčí nález exekuovat proti majetku České republiky zahájila Diag Human SE ve Francii a ve kterém právní služby České republice poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., rozhodl francouzský Nejvyšší soud tak, že kasační stížnost Diag Human SE ve všech bodech zamítl a stejně jako již dříve rakouský Nejvyšší soud dospěl k závěru, že rozhodčí nález není vykonatelný. Řízení vedené na návrh Diag Human SE proti České republice ve Francii je tím definitivně skončeno a stalo se tak po řízení rakouském a švýcarském již třetím zahraničním soudním řízením, kde Česká republika dosáhla úplného vítězství.

Zástupci naší advokátní kanceláře se 3. - 6. 10. 2013 zúčastnili konference IPG v Barceloně, která byla pořádána španělskou partnerskou advokátní kanceláři Miliners Abogados. IPG je mezinárodní organizací sdružující přes 100 advokátních kanceláří a daňových poradců z desítek zemí světa a jedním z členů je i naše advokátní kancelář. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou z nich a zajišťujeme tak právní i daňový servis ve většině zemí EU, ale v i mimoevropských státech jako USA, Kanada, Rusko, Čína či Indie.  V rámci konference byla diskutována další prohlubující se spolupráce mezi jednotlivými členy a současně i rozšíření působnosti IPG v evropských a asijských zemích. 

Naše advokátní kancelář dosáhla významného úspěchu v tzv. poplatkových soudních sporech. Martin Bělina zastupoval úspěšně u Obvodního soudu pro Prahu 4 Českou spořitelnu, a.s. v kauzách žalobců zastoupených JUDr. Petrem Tomanem. Kauzy byly rozhodnuty ve prospěch banky.

Stránky