Aktuality

Naše advokátní kancelář sponzorovala českou reprezentaci na Mistrovství Evropy v ultimate frisbee, které se uskutečnilo od 26. 7. 2015 do 2. 8. 2015 v Kodani. Reprezentace dosáhla výborného výsledku především v kategorii „mixed“, kde se tým probojoval až do semifinále. Členkou úspěšného týmu byla i advokátka Mgr. Zuzana Bělinová.
Viz http://euc2015.ultimatecentral.com/e/european-ultimate-championships-201...

Vyšlo II. vydání Velkého komentáře k Zákoníku práce. Vedoucím autorského kolektivu je prof. JUDr. Miroslav Bělina, spoluautorem JUDr. Tomáš Bělina. Komentář vyšel v Nakladatelství C.H.Beck.

Vychází nový komentář ke Služebnímu zákonu (zákon o státní službě), jehož spoluautoři jsou prof. JUDr. Miroslav Bělina a JUDr. Tomáš Bělina. Komentář je vydáván v Nakladatelství Wolters Kluwer.

Dne 19. června 2014 se na PF UK uskutečnila mezinárodní konference na téma „Profesionální sport a pracovní právo“. Konference byla organizována v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2014, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, pod záštitou předsedy České unie sportu JUDr. Miroslava Jansty a za podpory Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Cílem konference primárně bylo prodiskutovat a podat širší pohled na problematiku profesionálního sportu a jeho případného výkonu v pracovněprávním vztahu, jakož i právní regulaci profesionálního sportu zejména z pohledu pracovního práva ale i jiných právních oborů. Na konferenci vystoupil JUDr. Tomáš Bělina s příspěvkem „Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?“.

V rámci soudního řízení před Obchodním soudem v Londýně, ve kterém právní služby České republice poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. a ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, vydal zmíněný anglický soud rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a vyhověl žádosti České republiky o zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE exekuci rozhodčího nálezu v Anglii.

Stránky