Aktuality

S konceptem mikro seminářů začala Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. ve spolupráci s odborným serverem Právní Prostor.cz. Setkání pro zástupce vybraných společností nese vždy jedno klíčové a aktuální téma. Témata se zejména týkají aktuálních nebo plánovaných legislativních změn. První mikro semináře se věnují pracovnímu právu v roce 2015 a 2016. Mikro semináře se konají přímo v sídle advokátní kanceláře Bělina & Partners a jsou vždy určeny pro 10-12 zvaných hostů, zejména zástupců právních oddělení společností z různých odvětví.

Dne 9. června 2016 se na PF UK uskuteční konference na téma „Služební vztahy a výkon závislé práce“. Konference je organizována v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2016, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého a za podpory Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Cílem konference je primárně otevření odborné diskuse nad problematikou výkonu závislé práce ve služebních vztazích a nad přínosy, které přinesla nová právní úprava služebních vztahů upravená v zákoně o státní službě.

Naše advokátní kancelář spolu s advokátní kanceláří Moreno Vlk & Asociados byla partnerem semináře „Veřejné zakázky v oblasti zbrojního průmyslu“, který dne 17. února 2016 pořádala Hispánsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu. V bloku přednášek vystoupil JUDr. Tomáš Bělina s příspěvkem zadávaní veřejných zakázek v oblasti zbrojního průmyslu dle nového zákona o zadávaní veřejných zakázek a kolegové z advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados JUDr. Václav Vlk, který hovořil o trestněprávních dopadech v rámci zadávaní veřejných zakázek, a Mgr. Martin Krahulík s příspěvkem zadávaní veřejných zakázek v oblasti zbrojního průmyslu v rámci EU a NATO.

V rámci soudního řízení před Obchodním soudem v Amsterdamu, ve kterém právní služby České republice poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. a ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, vydal zmíněný nizozemský soud rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a přiznal České republice náhradu nákladů řízení.

Naše advokátní kancelář rozšířila od září 2015 svůj právní tým o zkušeného právníka Petra Horáčka. Specializuje se především na spornou agendu související s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci, spory o vlastnictví či spory o peněžitá plnění. Zastupuje klienty taktéž v trestních řízeních. Petr Horáček dříve působil na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde několik let vedl odbor právních služeb. V letech 2014 až 2015 působil na Ministerstvu financí jako ředitel právní sekce.

Stránky