Martin Bělina zvolen členem Rozhodčí komise ČOV

Dne 26. 10. 2016 zvolili delegáti Pléna Českého olympijského výboru společníka Bělina & Partners advokátní kanceláře s.r.o. Martina Bělinu členem Rozhodčí komise ČOV. Do působnosti Rozhodčí komise ČOV patří zejména rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím sportovních subjektů o porušení antidopingových pravidel a rozhodování v případech, kdy tuto pravomoc zakládají stanovy nebo předpisy příslušného sportovního subjektu.

http://www.olympic.cz/text/56--rozhodci-komise-cov